သွက်တၞးသမ္တီစၟတ်

မှန်ကန်ပြည့်စုံသောအမည်ကိုသာ ဖြည့်သွင်းပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

သွက်ဂွံပ္တိုန်စၟတ်အဳမေလ်(ဟွံသေၚ်)ဂၞန်ဖုၚ်

ပ္ဍဲအရာစုတ်ကုဒ်ဓလုက်ဂှ် အောန်အိုတ်အက္ခရ်ဗၞတ်(၆)မဒးစုတ်ရောၚ်

ပ္ဍဲအရာစုတ်ကုဒ်ဓလုက်ပဒတန်ဂှ် ဒးတုပ်သၟဟ်ကဵုကၠာဂှ်ရောၚ်

အခေါၚ်အရာက္လိဂွံ ပ္ဍဲပ္တိုန်စၟတ်

  • ပ္ဍဲအရာသွံရာန်ဖျာ တၚ်နၚ်ဂၠိုၚ်သာ်ဂှ် ဟွံဒးက္လေၚ်ဗပေၚ်ထပ်ပ်တုဲ ဗွဲမပြဟ်ပြေဟ် ရာန်ကေတ်မာန်
  • ကပေါတ်တၟိဂမၠိုၚ် ကေုာံ အခိၚ်အစဳဇန်ဖျေံၚုဟ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်မွဲဒမြိပ်အခိၚ်မာန်
  • သွက်ညးရာန်မံၚ်လၟိုန်ဂှ် အခေါၚ်ဂွံဒုၚ်စသိုၚ်နွံ
Password Info

ညးသ္အာၚ်ညံၚ်ဟွံဂွံစၟတ် ရပ်Special Characterတုဲ စုတ်ကုဒ်ဓလုက်ညိ။
ဥပမာ : #Z@wGyiMarT2015